maandag-vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur
Klantensupport reservations@travelski.nl
Neem contact op
Travelski klantensupport:
reservations@travelski.nl

Bereikbaar van maandag-vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur

Verkoopvoorwaarden - Travelski

Op de door Travelski aangeboden pakketreizen zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden, aanvullende voorwaarden, SGR(Z)-garantieregeling en de regeling van het Calamiteitenfonds van toepassing. Travelski is een handelsnaam van Snowtime B.V.  

Onder een pakketreis wordt verstaan: de combinatie van ten minste twee verschillende types reisdiensten voor dezelfde reis of hetzelfde vakantieverblijf, met een duur van meer dan vierentwintig uur en waarin een overnachting is inbegrepen.

Travelski

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Travelski.nl (handelsnaam van Snowtime B.V.) is aangesloten bij de ANVR, aantoonbaar met het volgende certificaat. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden voor pakketreizen die van toepassing zijn op het aanbod tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Bekijk hier de geldende voorwaarden van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.  

Travelski

Aanvullende touroperator voorwaarden

Het is reisorganisaties toegestaan eigen, aanvullende bepalingen te hanteren die aanvullend zijn op de ANVR-Reizigersvoorwaarden voor pakketreizen. Zo wijken onze annuleringsvoorwaarden af van hetgeen de ANVR hanteert in artikel 9.2. Bekijk hier onze aanvullende touroperator voorwaarden.  

Travelski

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Travelski.nl (Snowtime B.V.) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op Travelski gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De garantieregeling houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Indien de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Bekijk hier de SGR-garantieregeling.  

Travelski

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ)

Snowtime B.V. (KvK nr. 32097678) is aangesloten bij SGRZ. Je kunt dit hier controleren. SGRZ biedt product dekking voor de zakelijke markt. Onder zakelijke markt vallen onder andere ook (personeels)verenigingen en in-/outdoor skischolen. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op travelski.nl gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Download hier de SGRZ-garantieregeling.  

Travelski

Calamiteitenfonds

Snowtime B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op travelski.nl gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons aangeboden reis (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren, en de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Bekijk hier de Calamiteitenfonds-garantieregeling.  

Travelski

Beste prijsgarantie

De klant kan profiteren van onze 'Beste prijsgarantie' wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De klant heeft een (pakket)reis bij Travelski geboekt met minstens één overnachting;

2. De klant heeft de aanbetaling voldaan; De klant ontdekt binnen 48 uur na de aanbetaling en meer dan 35 dagen voordat de reis of verhuur aanvangt, dat een andere partij dan Travelski dezelfde (pakket)reis of hetzelfde 'travelski home' aanbiedt voor een lager tarief. Dit aanbod moet exact hetzelfde zijn (zelfde data, zelfde accommodatie, zelfde aantal reizigers, etc.) en het tarief is zonder verzekeringen, boekingskosten, bijdrage SGR en Calamiteitenfonds;

3. Bovendien is de lagere prijs van het andere aanbod niet verkregen vanwege een speciale deal (zoals een kortingscode voor het inschrijven op een nieuwsbrief), een onderhandelde prijs, een prijs voor bepaalde klantengroepen (zoals leden van een club of werknemers van een bedrijf), een korting voor een bepaalde betaalmethode, een groepstarief, een prijs van een online veiling of iets vergelijkbaars.

4. De 'Beste prijsgarantie' geldt niet op onze evenementen.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal Travelski het verschil in prijs terugbetalen tussen het andere aanbod en de (pakket)reis die door de klant bij Travelski is geboekt. De klant dient, onder vermelding van het boekingsnummer, Travelski hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar reservations@travelski.nl. En wel, binnen 7 dagen nadat het andere aanbod is ontdekt en meer dan 35 dagen voordat de verhuur van de accommodatie aanvangt. In deze e-mail dient de klant de prijs van het andere aanbod te laten zien en bewijs te leveren dat het andere aanbod identiek is aan hetgeen bij Travelski is geboekt (zoals een offerte of een ander zakelijk document).