Maandag-vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur
Klantensupport 020 8200 600
Neem contact op
Travelski klantensupport:
020 8200 600

Bereikbaar van Maandag-vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur

Bel

Onze keurmerken

🔵 Aangesloten keurmerken voor jouw bescherming


ANVR


ANVR-Reizigersvoorwaarden
Travelski (Siret 414 520 254 000 64) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Lidnummer: 05599
ANVR-brochure
Meer info


Calamiteitenfonds


Travelski is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:


(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen €2,50 per boeking. Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de ANVR brochure, laatste uitgave 2012. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven. Voor meer informatie kijk je op www.calamiteitenfonds.nl

Lid informatie

APST

De APST heeft een financiële garantie verstrekt aan Travelski voor de uitvoering van zijn activiteiten. Aangezien Travelski lid is van de APST, profiteer je van een EXCLUSIEF en GRATIS voordeel: de garantie van jouw gestorte bedragen.
Dit voordeel geeft je de zekerheid om je reis af te ronden of voort te zetten, in het geval van een mogelijke financiële mislukking van de Travelski.

Travelski is aangesloten bij de Franse APST aangezien Travelski onderdeel is van het Franse Travelfactory.