Onze keurmerken

🔵 Aangesloten keurmerken voor jouw bescherming


ANVR


Travelski is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie. Meer informatie op www.anvr.nl.

Lidnummer: 05599
Meer info


Calamiteitenfonds


Travelski is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:


(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen €2,50 per boeking. Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de ANVR brochure, laatste uitgave 2012. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven. Voor meer informatie kijk je op www.calamiteitenfonds.nl

Lid informatie

APST

De APST heeft een financiële garantie verstrekt aan Travelski voor de uitvoering van zijn activiteiten. Aangezien Travelski lid is van de APST, profiteer je van een EXCLUSIEF en GRATIS voordeel: de garantie van jouw gestorte bedragen.
Dit voordeel geeft je de zekerheid om je reis af te ronden of voort te zetten, in het geval van een mogelijke financiële mislukking van de Travelski.

Travelski is aangesloten bij de Franse APST aangezien Travelski onderdeel is van het Franse Travelfactory.